Par mums Palīgs Mans ZL Klientiem Rakstiet...  
balticinvest
RUENDE Trešdiena, 11. aprīlis
   Informācijas grupa
   Latvijas Tālrunis
   ZL Hotline datu
   bāze - www.7770777.lv
   Datu bāzes dinamika
   2000. gadā
   Informācijas sadalījums
   pa rajoniem
   Statistika
      - pieprasījumu skaits
        pa gadiem
      - pieprasījumu skaits
        2001. gadā
   ZL Hotline
   uzziņu dienests
   7770777, 9444777
   Statistika
      - zvanu skaits
        pa gadiem
      - zvanu skaits
        2001. gadā
   Tiešais pasts
   un telemārketings
 


SIA Latvijas Tālrunis dibināta 1991. gada 27. decembrī un informācijas pakalpojumu biznesā sevi pieteica 1992. gadā ar Latvijā pirmo pēc "yellow pages" principa veidoto nozaru telefonu grāmatu Rīgai un Rīgas rajonam "Zaļās lapas". Kopš tā laika, ņemot vērā sabiedrības augošo nepieciešamību pēc kvalitatīvas informācijas un realizējot ilgtermiņa stratēģiju produktu attīstībā, uzņēmums izveidojies par informācijas grupu, kas ieņem vadošu un stabilu vietu inform atīvajā biznesā Latvijā.

Katru gadu tiek izdotas 26 telefonu grāmatas katram Latvijas rajonam un 6 nozaru telefonu grāmatas ekonomiski aktīvākajiem Latvijas reģioniem (visas šīs grāmatas apvieno preču zīme "Zaļās lapas"). Pateicoties kvalitatīvajai info rmācijai un plašajai bezmaksas izplatībai konkrētajā rajonā, "Zaļās lapas" ir neaizstājams informācijas avots lokālajā rajona apritē.

Sadarbībā ar attīstītāko nozaru speciālistiem un profesionālajām organizācijām ik gadus tiek veidoti profesionālie katalogi "ABC", "Auto", "Food", "Med", "Luk$" un "Reklāma", kuri sniedz padziļinātu informāciju par konkrē tām nozarēm un kuru mērķauditorija ir gan nozares profesionāļi, gan plašāka sabiedrība.

Sekojot tehnoloģiju attīstībai, kopš 1996. gada ikvienam Interneta lietotājam ir pieejama ZL Hotline biznesa datu bāze (www.7770777.lv) un uzziņu dienests "ZL Hotline" (pa tālr. 7770777 un mob. tālr. 9444777), kuri savu vietu iekarojuši ar apjomīgo un precīzo informāciju un ērto lietošanu.

2000. gadā Informācijas grupa "Latvijas Tālrunis" realizēja savu līdz šim apjomīgāko projektu un ienāca informatīvajā tirgū ar Latvijā pirmo biznesa kontaktu katalogu "Mūsu Latvija", aizpildot "business to business" grāmatu nišu .

SIA Latvijas Tālrunis pamatbalsti - profesionāli un augsti kvalificēti darbinieki, modernas tehnoloģijas un veiksmīgi ideju risinājumi.

Blaumaņa ielā 38/40, LV 1011 Rīgā
Tālr. 7770711, fakss 7770727
E-pasts: serviss@7770777.lv


   Atgriezties <
ZL Hotline
© SIA "Latvijas Tālrunis" 2001. g.
Šīs datu bāzes, tās daļas vai datu bāzē iekļautās informācijas, vai informācijas daļas
pavairošana vai izplatīšana jebkādā formā stingri aizliegta.